Theatergroep KOMMA wijdt zich aan het maken van interactieve en educatieve voorstellingen. In een wereld die voortdurend evolueert, wordt de rol van kunst in het onderwijs steeds crucialer. Educatief theater is een krachtig middel dat niet alleen entertainment biedt, maar ook een diepgaand leerproces mogelijk maakt. 

KOMMA wilt bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers door thema’s te gebruiken in de voorstellingen die aansluiten op hun belevingswereld. Dit doet KOMMA door thema’s te gebruiken die voor de deelnemer herkenbaar zijn. KOMMA schetst herkenbare situaties op het toneel vol humor.

De voorstellingen sluiten goed aan op lessen op school zoals de les burgerschap of tijdens themaweken. KOMMA laat deelnemers nadenken over hun toekomst en wil mensen dichter tot elkaar brengen.

Kortom, bieden wij voorstellingen aan waarbij intellectuele, emotionele en sociale aspecten worden gecombineerd om zo leerlingen te inspireren en na te laten denken over hun toekomst.

KOMMA is een stichting zonder winstoogmerk die handelt geheel vanuit de doelstellingen die ten goede komen aan algemene belangen in de Nederlandse samenleving. Je kunt bij ons een voorstelling betalen met CJP (Cultureel Jongeren Paspoort).


Doelstellingen van KOMMA

– Jezelf leren kennen.

– Nadenken over de toekomst.

– Je eigen mening vormen.

– Blokkades overwinnen.

– Je plek vinden in de samenleving.

– Bewustwording creëren over je eigen mening en handelen.


Het programma van KOMMA bestaat altijd uit een voorstelling en een interactief na-programma.

De thema’s in de voorstelling zijn helder en zijn herkenbaar voor de deelnemer. Dit geeft stof om over te praten, te discussiëren en te reflecteren. Met een professionele gespreksleider en acteurs gaan we met de deelnemers in gesprek over de thema’s en dilemma’s uit de voorstelling en proberen we tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot een ‘nieuw gedrag’. Dit doet KOMMA zonder een mening te uiten. KOMMA vraagt de deelnemer actief deel te nemen en hun mening en ervaring te delen. Dit gebeurt door prikkelende vragen te stellen die de deelnemers aan het denken zetten. 

Dit alles stimuleert de deelnemers kritisch na te denken over hun eigen mening en handelen.


Doelgroep:

Scholen

Veelal zullen de voorstellingen worden gespeeld op primaire en middelbare scholen in bijvoorbeeld een gymzaal, aula of klaslokaal. 

Speciaal onderwijs:

KOMMA speelt haar voorstellingen ook op speciaal onderwijsscholen. 

Lesmateriaal:

In de bestelling van een programma van KOMMA zit altijd een educatiepakket. Deze kan de docent in de klas aanbieden. Ook zit er in het educatiepakket een stappenplan en een handleiding als ondersteuning.

Workshop:

Bij een voorstelling kunt u een workshop bijboeken die nog dieper ingaat op de thematiek. Dit kan zorgen voor extra inzichten. 


KOMMA werkt samen met:

CONTACT

Stichting Theatergroep KOMMA

T. 06-39854100

E. info@theatergroepkomma.nl / sales@theatergroepkomma.nl